طراحی و توليد بسته بندی محصولات صوتی مارلی

طراحی و توليد بسته بندی محصولات صوتی مارلی

طراحی – چاپ و ساخت بسته بندی مصولات صوتی مارلی

ویژگی ها

طراحی مینیمال
چاپ تک رنگ
جنس کاغذ کرافت ۱۳۰ گرم سوئدی
جهت در یافت نمونه تماس بگیرید.
سفارش دهید