طراحی و چاپ كاتالوگ

طراحی و چاپ كاتالوگ شركت بازرگانی کارن

طراحی و چاپ كاتالوگ شركت بازرگانی کارن

ویژگی ها

چاپ اختصاصی
کاغذ گلاسه ۲۰۰ گرم
روکش سلفون براق
صحافی مفتول
سفارش دیدن تمام نمونه ها در صفحه اینستاگرام