طراحی و چاپ لیبل پی وی سی شفاف

طراحی و چاپ لیبل پی وی سی شفاف

طراحی و چاپ شده برروی پی وی سی شفاف پشت چسب دار بصورت رول
سفارشدیدن تمام نمونه ها در صفحه اینستاگرام