پاکت نامه

طراحی – چاپ – و ساخت پاکت گروه معماران بادگیر.

ویژگی ها

کاغذ ۱۳۰ گرم کتان
چاپ دو رنگ و دو رو رنگ ساختنی
قالب برش اختصاصی
برجستگی لوگو شرکت در قسمت درب پاکت زیبایی خاصی به محصول بخشیده است.