از تبلیغات الکترونیکی شبیه به تبلیغات سنتی (تابلوهای تبلیغاتی و بنرها) گرفته تا انواع دیگری که متفاوت از تبلیغات سنتی هستند (مثل ایجاد پایگاه اینترنتی) . به همین گونه، اشلوزر و دیگران (۱۹۹۹) تبلیغات اینترنتی را هر نوع محتوا و مضمون تجـاری موجود در اینترنت می‌دانند که شرکتها بــــرای آگاه کردن مصرف کنندگان درمورد کالاها و خدمات خود طراحی می‌کنند. بعضی دیگر (paton and conant, 2002) نیز تبلیغات اینترنتی را به طور ساده استفاده از اینترنت برای انجام تبلیغات دانسته اند. لذا با درنظرگرفتن بعد رسآن‌های اینترنت و باتوجه به تعریف تبلیغات تجاری که در بالا ذکر گردید می‌توان تبلیغات اینتــــــرنتی را چنین تعریف نمود: بـه کارگیری اینترنت و فناوری‌های زیرمجموعه آن نظیر وب و پست الکترونیک توسط سازمآن‌های تجاری برای انجام فعالیتهای تبلیغاتی موردنظر.
تاریخچه و اهمیت

با شروع فعالیتهای تجاری در اینترنت، تبلیغات اینترنتی نیز پابه عرصه ظهور گذاشت. به نظر می‌رسد اولین شیوه برای تبلیغ استفاده از پست الکترونیک بوده باشد. اما با اضافه شدن فناوری وب به اینترنت، تبلیغات اینترنتی به شکل امروزی آن آغاز گردید. در سال ۱۹۹۴ اولین بنر تبلیغاتی – که امروزه معمول‌ترین و مشهورترین مدل تبلیغ در اینترنت است – در پایگاه اینترنتی هات وایر (hotwire) به کار گرفته شد (chen,2001, p. 110) . از این سال به بعد بود که تبلیغات اینترنتی به عنوان تکنیکی موثر و کارا برای تبلیغات موردتوجه بازاریابان قرار گرفت (gao et al, 2002) . به مرور زمان انواع جدیدی از مدلهای تبلیغات در اینترنت شکل گرفتند و میزان هزینه‌های تبلیغاتی به طور مداوم افزایش پیدا کرد. به طوری که از میزان ۵۵ میلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به ۲۷۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۶، ۹۴۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۷، ۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ و ۳/۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ رسید (coen, 1999) . همچنین طبق برآوردهای موسسه ژوپیتر کامیونیکیشن که یکی از معروفترین و معتبرترین موسسات در زمینه ارائه آمار و اطلاعات اینترنتی است میزان هزینه‌های تبلیغات اینترنتی در سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به‌ترتیب برابر با ۵/۳، ۷/۳، ۹/۵ و ۱۱/۹ میلیارد دلار است. با وجود نرخ رشد نسبتاً بالای هزینه‌های تبلیغات اینتــرنتی طی این چند سال اما این هزینه‌ها در مقابل کل هزینه‌های تبلیغاتی صورت گرفته درجهان ناچیز است. مثلاً در سال ۲۰۰۰ تنها ۴ درصد از کل هزینه‌های تبلیغاتی در ایالات متحده مربوط به تبلیغات اینترنتی بوده است. شرکت جنرال موتورز که بیشترین هزینه تبلیغات را در این سال داشته است، کمتر از یک درصد آن را به تبلیغات در اینترنت اختصاص داده است. این حقیقت درمورد شرکتهای بزرگی مثل دایملر – کرایسلر، پراکتر‌اند گمبل و فورد نیز به همین صورت بوده است (morgan stanley dean witter, 2001) .

درنتیجه به نظر می‌رسد که بیشترین میزان تبلیغات اینترنتی به وسیله خود شرکتهای اینترنتی – شرکتهایی مثل یاهو و آمازون که فعالیتهـــای اصلی خود را در اینترنت انجام می‌دهند – صورت می‌گیرد. طبق آمارها ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های تبلیغات اینترنتی به چنین شرکتهایی تعلق دارد .

Leave A Comment